På vores eget laboratorium kan vi lave en del af undersøgelserne selv. Ved større udredninger og specielle undersøgelser bliver prøverne sendt direkte videre med kurer til de førende laboratorier i Tyskland.

Vi samarbejder primært med Idexx og Laboklin samt flere danske laboratorier.

Blodprøver

Langt de fleste blodprøver, der bliver udtaget i forbindelse med undersøgelse og sygdom, bliver pakket og sendt direkte med kurer via fly samme dag, de er udtaget. Det sikrer, at laboratorierne har prøverne så friske som muligt og kan analysere dem hurtigst muligt. Lidt afhængigt af hvilke analyser der bliver bestilt, er der normalt svar i løbet af 1-3 dage.
Vi kan foretage enkelte akutte blodprøveanalyser på egen klinik.

Bakteriologiske undersøgelser

Vi foretager standard bakteriologiske undersøgelser med resistensbestemmelse. Det gælder specielt prøver fra hoppesvabere, hudinfektioner, luftvejsinfektioner mm. Kræves der udvidet bestemmelse eller dyrkning af svampe/gær kulturer bliver prøverne indsendt.

Ormetjek

De almindelige gødningsprøver, der bliver indleveret forår og efterår i forbindelse med ormetjek, undersøger vi selv. Vi laver først en ægtælling, når prøven bliver afleveret. Resultatet af ægtællingen bliver sendt pr mail i løbet af få dage med besked om antal ormeæg i gødningen og hvorvidt, det kræver behandling eller ej.
Den resterende del af prøven bliver dernæst sat over i et dyrkningskammer, hvor den skal stå i minimum 2-3 uger. Ved dyrkning af ormeæggene klækkes de og bliver til larver. Larverne undersøges i mikroskopet og antallet af tarmceller tælles. Herved kan man diagnosticere, hvilken type orm, hesten har i sit tarmsystem.
I disse undersøgelser finder vi typisk store strongylider (blodorm), cyathostomer, flankeorm, parascaris (spoleorm) og oxyuris equi (haleorm). Lejlighedsvis findes der æg fra bændelorm i prøverne, men da ægudskillelsen er lille og svingende, er en negativ prøve for bændelorm ikke valid for hestens bændelormestatus.
Bændelormsbelastningen har gennem flere år været undersøgt via en spytprøve fra hesten, som sendes til England for undersøgelse. Med Englands brexit arbejdes der på en fortsat løsning.

Behandling for orm og forebyggende strategi aftales med dyrlægen.

Histologi

Biopsier(vævsprøver) kan udtages fra huden, tumorer, livmoderen eller andre steder. Efter udtagelsen stabiliserer og fixer vi prøverne på klinikken. Herefter sendes de til et eksternt laboratorie til videre undersøgelse. Forventet svartid 7-14 dage.