Et velfungerende tandsæt er alfa og omega for både opdræt, avlshopper og brugsheste. Som udgangspunkt anbefaler vi et årligt kontroltjek af alle hestes tænder. Vi rasper kun dem, hvor der er et behov. Ved tandproblemer kan vi afkorte perioderne mellem tandundersøgelserne. Diastemer (mellemrum mellem kindtænderne), bølgebid, manglende tænder kunne være nogle af årsagerne.

Vi råder over elektrisk tandudstyr. Det finder vi mest skånsomt for hesten. Tandbehandling foregår altid under sedation hos os.
Vi beskæftiger os med almindelig tandraspning, fjernelse af tandkapper og ulvetænder, lette tandudtrækninger, korrigering af tandflader, diastemer mv. Ved komplicerede tilfælde henvises til eksperter på større tandklinikker.
Vi har mange års erfaring og rasper tænder på ca. 500 heste årligt.

Har din hest tyggeproblemer, mistrives, virker irritabel på biddet under ridning så kontakt os, så vi kan få løst problemet.