Hestepraksis Himmerlands anbefalinger i forbindelse med CEM

Hopper:
Test anbefalinger: 
Alle hopper, som skal bedækkes/insemineres skal have taget en CEM-test. Den verificerende test skal bestå af 3 svabere fra hver hoppe, som analyseres vha. PCR. 
Drægtige hopper: Test anbefales efter foling tidligst i føl-brunsten. 
Ikke drægtige hopper: Test anbefales udtaget i brunstperioden.   

Test priser: 
Laboratorie testpris er 356 kr. pr. hoppe. Pris for udtagning af prøver fra 1. CEM patient: 535 kr. inkl.  sederingshonorar. Hertil skal påregnes befordring, medicin til bedøvelse, samt forsendelse af prøver. 
Samlet pris på test af hopper: 1. CEM ca. 1250,- ex moms.
Samlet pris 2. CEM ca. 800,- ex moms.
Samlet pris 3. CEM ca. 700,- ex moms.
Priserne er som ovenstående såfremt prøverne tages samme dag.  

Behandling: 
Drægtig hoppe: behandles 7 dage med vask af udvendige kønsorganer med klorhexidin + antibiotika creme og systemisk antibiotika. 
Ikke-drægtige hopper: behandles 7 dage med skylning af livmoderen med antibiotika og sterilt saltvand, vask af udvendige kønsorganer med klorhexidin + antibiotika creme og systemisk antibiotika. 

Behandlingspris: 
Ikke drægtig hoppe: 7 dages behandling alt inklusivt kan forventes at koste ca. 6500,- ex. moms pr. hoppe. 
Drægtig hoppe: 7 dages behandling alt inklusivt kan forventes at koste ca. 5600,- ex. moms pr. hoppe.
Disse priser kan dog svinge pga. befordring og medicin mængde.

Kontrol test: 
Når behandlingen er afsluttet, bør der tages nye svaberprøver til PCR‐diagnostik tidligst 7 dage efter endt behandling. Hvis hoppen tester positiv, bør behandlingen fortsætte. Hvis prøven er negativ kan hoppen da bedækkes igen.

Hingste:
Test anbefalinger: 
Der kræves CEM test af alle hingste, som skal indgå i avls arbejdet i sæsonen 2022. Kravet er 2 negative test med 21 dages mellemrum. Herefter kan hingsten optages på hingstelisten og må starte bedækning. Der udtages 4 svaberprøver til PCR diagnostik.

Test priser: 
Laboratorie testpris er 712,- kr. pr. Hingst/vallak. Pris for udtagning af prøver fra 1. CEM patient: 535,- kr. inkl. sederingshonorar. Hertil skal påregnes befordring, medicin til bedøvelse samt forsendelse af prøver.
Samlet pris 1. CEM ca. 1600,- ex moms.
Samlet pris 2. CEM ca. 1200,- ex moms.
Samlet pris 3. CEM ca. 1100,- ex moms. 
Priserne er som ovenstående såfremt prøverne tages samme dag.  

Behandling: 
Standard behandling: 7 dages behandling med systemisk antibiotika, vaske af kønsorganer med klorhexidin + antibiotika creme. I nogle tilfælde har hingsten ikke clearet infektionen efter de 7 dages behandling og i disse tilfælde er det nødvendigt at forlænge behandlingen. 

Behandlingspriser: 
7 dages behandling. inkl. honorar, medicin og befordring er ca. 5600,- ex moms pr. hest. Denne pris kan svinge pga. befordring og medicin mængde.

Kontrol test: 
Tidligst 7 dage efter behandlingen er afsluttet, skal ét sæt kontrolsvaberprøver fire separate svabere tages fra hingsten. Disse prøver skal testes som separate prøver poolede prøver kan ikke anvendes til dette formål . Alle prøver skal være negative, før hingsten kan erklæres negativ for CEM. 
Obs. ved kontroltest skal beregnes yderligere udgift til laboratorie da de fire svabere skal gennem PCR-diagnostik separat, prisen er 356 kr. pr. stk. x 4.  
Bemærk – I forbindelse med handel med sæd, hvor hingsten hører under en EU-godkendt hingstestation, er der særlige krav om prøver tidligst efter 21 dage efter endt lokal behandling.

Føl: 
Føl, der fødes af CEM inficerede hopper, kan være smittet i livmoderen, under folingen eller umiddelbart efter foling. Føllene bør testes, før de er 3 måneder gamle. Det anbefales at udtage prøver tre gange med minimum 7 dages mellemrum til PCR diagnostik.

Generelt om CEM management:  
Kun heste af samme CEM status bør gå sammen. Da der kan forekomme smitte indirekte mellem dyr og vallakker også kan overføre smitten. 
Husk også at holde din CEM negative hoppe afskilt fra dyr af ukendt CEM status så længe din hoppe kommer ved en hingst. Altså skal hun gå alene indtil hun er scannet drægtig og/eller er færdig med bedækninger for sæsonen. 
CEM positive drægtige hopper betegnes i litteraturen som ”højrisiko‐gruppe”, og bør isoleres før foling, og man skal være opmærksom på, at efterbyrd og strøelse i forbindelse med folingen vil være inficeret. Dette bør derfor bortskaffes.
Hvis man ikke kender CEM status på sin drægtige hoppe anbefales det at følge ovenstående, for at minimere smitte.
Med venlig hilsen
Nanna Frederiksen og Helle Dalsgaard