Som I jo nok alle er bekendt med er der konstateret Herpes Type 1 på et opstaldningssted i Romlund ved Viborg.

Hestepraksis Himmerland anbefaler som følge af situationen følgende:

Generelle retningslinjer
Skift altid tøj og sko ved bevægelse fra en stald til en anden
Lad være med at røre ved hestene andre end jeres egne.

Alle raske stalde:
Tag temperatur minimum 1x dagligt. Temperaturen skal være under 38 grader.
Hvis temperaturen er normal i 10 dage kan man flytte sin hest til anden opstaldning eller deltage i undervisning andet sted, dog uden staldadgang eller kontakt med andre dyr på stedet.

Stævnedeltagelse eller ej
Ved deltagelse i stævner anbefales temperaturtagning i 10 dage før og efter stævne.
Optimalt vil være at isolere den stævnedeltagende hest 10 dage efter hjemkomst (staldafsnit/personale/ridehus)
Opsadling på stævnepladsen skal ske ved traileren, og der er ingen adgang i staldene for hverken hest eller rytter.

Vaccination eller ej
Ønsker man at vaccinere sin hest mod Herpes skal de have 2 vaccinationer med ca. 1 måneds mellemrum og herefter halvårlig revaccination. Jeg gør opmærksom på, at der ikke er dækning for den neurologiske form med lammelse. Det anbefales at vaccinere alle hestene i besætningen for at holde smittepresset nede.
Ovenstående anbefalinger er lidt strammere end det anbefales ”rather safe than sorry”
I øvrigt henvises til

EHV 1 - mistanke og håndtering | Den Danske Dyrlægeforening

https://www.ddd.dk › ehv-1-mistanke-og-haandtering


Nanna Frederiksen og Helle Dalsgaard