Så kom første hold kursister gennem den praktiske del af medicinhåndteringskursus. Tillykke med beviset